Competitor Info

Important Note: All FEI Class Earning Count for Category 8 Lifetime Earnings for Horse, Rider and Owner

Ridsport Forbundet Clears the Way for All Swedish Riders.  For more information, Click Here.

Important Message for Swedish Riders:

Hej!

Vi är glada att välkomna Dig som reiningryttare till Svenska Ridsportförbundet!

Arbetet med att hitta formerna med reiningen är i uppstarten men ni kommer här få den information ni behöver för att kunna komma till start internationellt.

Medlemskap

Ni behöver ett medlemskap i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förteckning över alla föreningar finns via denna länk: http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Foreningen/Klubbar-A—O/

Användarkonto i Tävlingsdatabasen – TDB

TDB är det system som all tävlingsverksamhet administreras genom. Här behöver ni registrera er genom att skapa ett användarkonto för att genom det kunna lösa er ryttarlicens och hästlicens vilket är obligatoriskt för alla tävlingsryttare inom SvRF. I ryttarlicensen ingår också ett försäkringsskydd.Betalning för era licenser sköts också genom TDB genom att ni sätter in pengar på ert konto.Mer om hur man skapar användarkonto finns via denna länk: http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsdatabasen/Till-ryttaren/

Ryttarlicens beställs genom TDB.

För att rida endast en internationell tävling behöver ni lösa en seniorlicens. För fler internationella tävlingar behöver ni lösa internationell licens. Är man osäker hur många CRI-tävlingar man ska rida kan man först lösa seniorlicens och uppgradera den till internationell senare. Juniorer löser juniorlicens vilken även gäller för internationella tävlingar. Ryttarlicens gäller per kalenderår. Information om hur ni löser ryttarlicens finns via denna länk: http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsdatabasen/Ryttarlicens/

OBS!

För att kunna lösa licens finns krav på något som kallas “Grönt Kort”. Detta kommer ni tillsvidare inte behöva men för att ni ska kunna komma till läget att lösa licens måste ni meddela någon av mina kollegor att ni är reiningryttare som ska ha licens. De kommer då att lyfta spärren för er angående det gröna kortet. Kontakta Lena Svensson 0220-456 07 lena.svensson@ridsport.se eller Malin Berntzén 0220-456 01  malin.berntzen@ridsport.seObservera att ni måste ha skapat ert konto innan ni kontaktar Malin eller Lena!

Hästlicens

Beställs även den genom TDB och hästlicensen gäller under hästens livstid.Vi har ett samarbete med ASVH vilket gör att hästuppgifter kan hämtas från deras databas. Era hästar måste däremot fyllas i manuellt och kopior på hästens ursprungspass ska skickas/ mailas till Svenska Ridsportförbundet.Mer om hästlicens finns vis denna länk: http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/Hastlicens/

Internationellt tävlande

Övrig information om internationellt tävlande finns via denna länk: http://www3.ridsport.se/Tavling/Vill-du-borja-tavla/Tavla-internationellt/

Observera att både häst och ryttare behöver FEI-registreras årligen!Hur och om hästar behöver FEI-pass eller ej framgår av FEI-reining rules vilket bifogas detta mail. Har ni frågor om FEI-pass, kontakta Helena Lindencrona 0220-456 16 eller helena.lindencrona@ridsport.se

Detta är vad ni behöver i dagsläget för att kunna rida CRI-tävlingar.Undertecknad kommer att vara den tjänsteman på förbundskansliet som kommer att hjälpa er med sportfågorna inom reiningen.

Till tävlingarna i Bökeberg anmäler ni via arrangörens hemsida http://worldreiningfinal.com/

OBS! Skicka kopia på anmälningsformulär till undertecknad!

Hör av Er om ni har vidare frågor!

Återigen välkomna till Svenska Ridsportförbundet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *